Sunday, 17 June 2012

Aktiviti atau bahan konkrit untuk pengajaran konsep dalam matematik

Pelajar perlu diberi peluang untuk membina dan mengembangkan konsep matematik daripada aktiviti yang disusun. Pemahaman atau penguasaan kemahiran Matematik menjadi lebih mudah jika pelajar telah menguasai konsep matematik. Guru boleh mengajar konsep menggunakan takrif rajah sebagai perwakilan fizikal atau bahan manipulatif pada peringkat operasi konkrit (peringkat perkembangan Kognitif Piaget)

No comments:

Post a Comment